Welkom

.

BELANGRIJKE STAP GENOMEN VOOR BEVORDERING KENNIS OVER GROEN ERFGOED.

Op 23 september 2019 is de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed opgericht. Doel is het realiseren van geschikte opleidingen voor mensen die zich beroepsmatig of als vrijwilliger bezighouden met het onderzoeken, beheren en onderhouden van groen erfgoed zoals historische tuinen en parken, buitenplaatsen, begraafplaatsen en historische bossen.

De rijksoverheid streeft naar een goede toekomst voor groen erfgoed. Provincies, gemeenten en vele particulieren volgen dat beleid. Maar studenten en werkenden die zich theoretisch en praktisch in het werkveld van groen erfgoed willen bekwamen, kunnen daarvoor nauwelijks terecht bij de bestaande onderwijsinstellingen. Dat geldt voor alle niveaus, van middelbaar beroepsonderwijs tot universitaire bachelor- en masteropleidingen.

De oprichters van de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed zijn werkzaam op het gebied van groen erfgoed en vertegenwoordigen uiteenlopende organisaties van groen erfgoed specialisten, waaronder het Gilde van tuinbazen, de Erfgoedhoveniers, de Vakgroep Groen Erfgoed (gespecialiseerde onderzoekers en ontwerpers) en de Nederlandse Tuinenstichting. Ze hebben vanuit hun eigen praktijk de afgelopen twee decennia al diverse soorten cursussen georganiseerd in samenwerking met Hogescholen (Den Bosch, Utrecht) en met provinciale organisaties in o.a. Gelderland en Drenthe.  Door de oprichting van de stichting kunnen deze activiteiten verder worden uitgebouwd en geprofessionaliseerd. Zo wordt in opdracht van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) nu gewerkt aan de ontwikkeling van een Brancheopleiding Hovenier Historisch Groen.

Voor meer informatie over alle activiteiten van de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed kunt u in de toekomst terecht op deze site: www.kennisontwikkelinggroenerfgoed.nl .

Gilde van Tuinbazen