– cursusaanbod

Actueel cursusaanbod Groen Erfgoed

In verband met het Coronavirus zijn de meeste cursussen dit voorjaar opgeschort. Kijk voor meer informatie op de betreffende sites.

‘Hovenier Historisch Groen’ :  Een jonge groene loot is in ontwikkeling bij het Nationaal Centrum voor Erfgoedopleidingen (NCE), de opleiding tot Hovenier Historisch Groen. Deze nieuwe opleiding wordt ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed (SKGE) en vakspecialisten en is bedoeld voor hoveniers en andere professionals die werkzaam zijn of interesse hebben in het werken in groen erfgoed.

Elke lesdag vindt plaats op een historische locatie verspreid door het land. Het historische verhaal van deze groene plek wordt zo verbonden met het onderwerp van de module. Veel aandacht is er voor kennis en toepassing van historische beplanting. Daarnaast worden aspecten van het vak behandeld zoals historische materialen, tuinarchitectuur, landschapsstijlen, planvorming en uitvoering in groen erfgoed. De modules volgen hierbij de onderwerpen van de uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk historische tuinen en parken (URL 6010).

De opleiding bestaat uit 8 modules van 2 tot 6 lesdagen die elk apart van elkaar te volgen zijn in een cyclus van 3 jaar. Deelnemers die alle modules hebben gevolgd, kunnen de opleiding afronden met een NCE-branchediploma. De eerste modules gaan dit jaar al van start.

Meer informatie is te vinden op de site van het NCE www.erfgoedopleidingen.nl.

‘Groen Erfgoed’: Bachelorcursus georganiseerd door Hogeschool Utrecht in samenwerking met Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed in 2 modules van 10 collegedagen. Niveau HBO

Landgoederen en buitenplaatsen, maar ook stadsparken en tuinen kunnen belangrijke cultuur-historische waarden hebben. Groen erfgoed vraagt om een eigen invalshoek: het groeit en vergt regelmatig beheer. Vaak moet het groen nu ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen. De cursus is een mix van hoor- en werkcolleges, excursies en opdrachten. Experts uit het vakgebied bieden je praktijkgerichte en actuele inzichten. De cursus omvat twee modules van tien weken, elk met een eigen thema: analyse en waardering (april-juni) en instandhouding en ontwikkeling (september-november). Deze modules zijn ook los te volgen.

Module 1 – Analyse en waardering van groen erfgoed, in september-december 2020
Module 2 – Instandhouding en ontwikkeling van groen erfgoed, in december – maart 2021

Inmiddels is de tweede module zo goed als afgerond. Bij voldoende belangstelling wordt de opleiding in het studiejaar 2021-2022 weer opgenomen in het programma.

Informatie en aanmelding via de website (zoek onder Groen Erfgoed): www.werkenstudie.hu.nl . Voor vragen: mail de cursusleider: caroline.stegewerns@hu.nl

Graag vooraf aanmelden voor het Openbaar College bij: werkenstudie@hu.nl


Cursus ‘Vrijwilliger Historisch Groen‘ : een cursus van vier dagen voor vrijwilligers die werken in historische tuinen en parken en hun basiskennis op dit gebied willen vergroten. De cursus wordt georganiseerd door de SKGE in samenwerking met provinciale organisaties. Deze cursus wordt in het najaar 2021 gegeven op enkele buitenplaatsen in Zuid-Holland in samenwerking met De Groene Motor/Zuid-Hollandslandschap en in Groningen in samenwerking met het Groninger Landschap.  

Cursussen en opleidingen in ontwikkeling: 

‘Instandhouding en beheer van historische  bossen’ : een cursus van 3-4 dagen in en bij oude historische boskernen. De cursus is bedoeld voor onderzoekers en beheerders. Organisatie: SKGE en Stichting Probos in 2022.Voor meer informatie over alle activiteiten van de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed kunt u in de toekomst terecht op deze site: www.kennisontwikkelinggroenerfgoed.nl .