– cursusaanbod

Actueel cursusaanbod Groen Erfgoed

HU Erfgoedcursus: Groen Erfgoed

Wilt u zich verder ontwikkelen in groen erfgoed? Volg dan de cursus Groen Erfgoed, die Hogeschool Utrecht aanbiedt in 2024. Landgoederen en buitenplaatsen, maar ook stadsparken, tuinen en andere groengebieden kunnen belangrijke cultuurhistorische waarden hebben. Groen erfgoed vraagt om een eigen invalshoek: het groeit en vergt regelmatig beheer. En vaak moet het groen nu ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen.

De cursus is een mix van hoor- en werkcolleges, excursies en opdrachten. U doet praktijkgerichte en actuele kennis op over de waarde van groen erfgoed, maar ook over bescherming en ontwikkeling. De docenten zijn experts uit het vakgebied van het groene erfgoed.

Voor wie?
Heeft u in uw werk te maken met buitenplaatsen, tuinen of historisch landschap? Houdt u zich bij een overheidsdienst, adviesbureau of natuurorganisatie bezig met beleid, beheer of ontwerp voor groen erfgoed? En wilt u uw kennis actualiseren of uitbreiden – en vakgenoten ontmoeten? Dan is deze cursus iets voor u.
U heeft een relevante vooropleiding op bachelorniveau of mbo4-niveau òf hieraan gelijkwaardige werkervaring in groenbeheer of erfgoedsector.

Wat leert u?
De cursus is opgebouwd uit twee modules van tien weken, die ook los te volgen zijn.
•           Groen erfgoed 1: analyse en waardering .
U leert cultuurhistorische waarden van groen erfgoed herkennen, in hun samenhang met de omgeving. Er zijn colleges over o.a. tuinhistorie, tuinhistorisch onderzoek en waardestelling, historisch assortiment en tuinhistorische elementen. U maakt in de opdracht een tuinhistorisch onderzoek inclusief waardestelling.
•           Groen erfgoed 2: instandhouding en ontwikkeling .
U krijgt inzicht hoe u vanuit cultuurhistorische waarden een visie op beheer en ontwikkeling van groen erfgoed maakt. De colleges gaan o.a. over beheervisies en -plannen, beheer van diverse historische elementen, wetgeving en subsidies, omgaan met natuurwaarden. U maakt in de opdracht een beheervisie en beheerplan.

Meer weten of aanmelden?
Voor meer informatie of aanmelding gaat u naar de website van Hogeschool Utrecht:

https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/groen-erfgoed

Nog vragen? Mail de cursusleider: jeroen.twisk@hu.nl

Groen erfgoed, een kennismaking’
Deze cursus voor medewerkers van gemeenten, rijk, provincie en erfgoedorganisaties wordt georganiseerd door de Erfgoedacademie. In deze cursus krijg je kennis en vaardigheden om groen erfgoed in stand te kunnen houden. Je leert hoe je het proces van beheer en ontwikkeling begeleidt. En hoe je samenwerkt met stedenbouwkundigen, vergunningverleners, onderzoekers, vrijwilligers en vele andere partijen. Aan de hand van actuele voorbeelden en praktische tips, versterk jij groen erfgoed in jouw gemeente of regio.

De cursus bestaat uit 2 webinars en 1 praktijkdag (18 september 2024, Landgoed Zuylestein in Leersum).   

‘Hovenier Historisch Groen’ :  De brancheopleiding Hovenier Historisch Groen bij het Nationaal Centrum voor Erfgoedopleidingen (NCE) is in 2021 van start gegaan. Deze nieuwe opleiding is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed (SKGE) en vakspecialisten en is bedoeld voor hoveniers en andere professionals die werkzaam zijn of interesse hebben in het werken in groen erfgoed.

Elke lesdag vindt plaats op een historische locatie verspreid door het land. Het historische verhaal van deze groene plek wordt zo verbonden met het onderwerp van de module. Veel aandacht is er voor kennis en toepassing van historische beplanting. Daarnaast worden aspecten van het vak behandeld zoals historische materialen, tuinarchitectuur, landschapsstijlen, planvorming en uitvoering in groen erfgoed. De modules volgen hierbij de onderwerpen van de uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk historische tuinen en parken (URL 6010).

De opleiding bestaat uit 8 modules van 2 tot 6 lesdagen die samen een cyclus van 4 jaar volgen. Deelnemers die alle modules hebben gevolgd, kunnen de opleiding afronden met een NCE-branchediploma. In 2023 is gestart met een 3e cyclus met nieuwe studenten. In 2025 start weer een nieuwe cyclus.

Meer informatie is te vinden op de site van het NCE www.erfgoedopleidingen.nl.


Cursus ‘Vrijwilliger Historisch Groen‘ : een cursus van vier dagen voor vrijwilligers die werken in historische tuinen en parken en hun basiskennis op dit gebied willen vergroten. De cursus wordt georganiseerd door de SKGE in samenwerking met provinciale organisaties. Deze cursus is in het najaar 2022 gegeven op enkele buitenplaatsen in Zuid-Holland in samenwerking met De Groene Motor/Zuid-Hollandslandschap .  In 2023 worden er nieuwe cursussen opgestart in Zuid-Holland.

Cursussen en opleidingen in ontwikkeling: 

‘Instandhouding en beheer van historische  bossen’ : een cursus van 3-4 dagen in en bij oude historische boskernen. De cursus is bedoeld voor onderzoekers en beheerders. Organisatie: SKGE en Stichting Probos in 2022.Voor meer informatie over alle activiteiten van de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed kunt u in de toekomst terecht op deze site: www.kennisontwikkelinggroenerfgoed.nl .