– contact

.

De stichting is bereikbaar via het secretariaat en het bestuur:
info@kennisontwikkelinggroenerfgoed.nl

Bestuur:

Jan Willem Edinga, voorzitter@kennisontwikkelinggroenerfgoed.nl
Hein Krantz (Nederlandse Tuinenstichting), secretaris@kennisontwikkelinggroenerfgoed.nl, tel. 071-5128844
Ruurd van Donkelaar (Stichting Oase-Vakgroep Wilde Weelde) penningmeester@kennisontwikkelinggroenerfgoed.nl
Hennes Claassen (Gilde van Tuinbazen)
Kees Beelaerts (Vereniging van Erfgoedhoveniers)
Anja Guinée (Vakgroep Groen Erfgoed)

Commissie MBO-brancheopleiding:
Klaas de Boer
Gerard van Buiten
Kees Beelaerts
Jan Holwerda
Ruurd van Donkelaar