– netwerk

.

De Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed werkt samen met een groot aantal verenigingen en organisaties:

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is nederlandse_tuinen_stichting_logo.png

De Nederlandse Tuinenstichting ( NTs) www.tuinenstichting.nl
De NTs streeft naar de instandhouding van tuinen en parken die van belang zijn door vormgeving, beplanting, cultuurhistorische waarde, ligging en ensemblewaarde in samenhang met gebouwde of andere objecten.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is LogoVGE.jpg

Vakgroep Groen Erfgoed (VGE) www.vakgroepgroenerfgoed.nl
Vereniging voor gespecialiseerde onderzoekers en planvormers op het gebied van groen erfgoed. De leden zijn behulpzaam bij het uitvoeren van tuinhistorisch onderzoek en het opstellen van herstel- en beheerplannen. 

Gilde van Tuinbazen www.gildevantuinbazen.nl
Vereniging voor professionele, vakbekwame tuinbazen die de hoogste graad van dit vakmanschap nastreven en de kennis die hiervoor nodig is met elkaar delen. 

Vereniging van Erfgoedhoveniers www.erfgoedhoveniers.nl
Vereniging van zelfstandige hoveniersbedrijven die zich in het onderhoud en herstel van historische tuinen en parken hebben gespecialiseerd. De leden van deze vereniging zijn gedreven vakmensen die hun bijzondere ambacht met veel liefde en deskundigheid uitoefenen.

Oase netwerk www.stichtingoase.nl en Vakgroep Wilde Weelde www.wildeweelde.nl
Stichting Oase is een beweging voor vrienden van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen in Nederland en Vlaanderen, actief op de raakvlakken van natuur-tuin-cultuur-kunst.
Wilde Weelde is een vakvereniging van bedrijven, verspreid door heel Nederland, die milieubewust werken aan een natuurrijke omgeving, vanuit een ecologische visie. Wilde Weelde maakt deel uit van het Oase netwerk

Landschappen.nl www.landschappen.nl
Landschappen.nl is een samenwerkingsverband van de 20 provinciale landschaps- en landschapsbeheerorganisaties. Samen werken ze aan bescherming en behoud van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed.

Stichting Kastelen, Buitenplaatsen, Landgoederen www.skbl.nl
sKBL zet zich in voor de instandhouding van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen in Nederland. Op de site is veel informatie over dit onderwerp te vinden en over evenementen op en rond buitenplaatsen.

Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen www.erfgoedopleidingen.nl

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen is opgericht om de toekomst van het restauratievakonderwijs veilig te stellen en weet zich gesteund door vele personen en organisaties uit de restauratie-, bouw- en onderwijssector. 

Hogeschool Utrecht groen erfgoed https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/groen-erfgoed
Hogeschool Utrecht heeft enkele erfgoedopleidingen op het programma staan zoals Erfgoed en Ruimte en Groen erfgoed.