– netwerk

.

De Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed werkt samen met een groot aantal verenigingen en organisaties:

De Nederlandse Tuinenstichting ( NTs) www.tuinenstichting.nl
De NTs streeft naar de instandhouding van tuinen en parken die van belang zijn door vormgeving, beplanting, cultuurhistorische waarde, ligging en ensemblewaarde in samenhang met gebouwde of andere objecten.

Vakgroep Groen Erfgoed (VGE) www.vakgroepgroenerfgoed.nl
Vereniging voor gespecialiseerde onderzoekers en planvormers op het gebied van groen erfgoed. De leden zijn behulpzaam bij het uitvoeren van tuinhistorisch onderzoek en het opstellen van herstel- en beheerplannen. 

Gilde van Tuinbazen www.gildevantuinbazen.nl
Vereniging voor professionele, vakbekwame tuinbazen die de hoogste graad van dit vakmanschap nastreven en de kennis die hiervoor nodig is met elkaar delen. 

Vereniging van Erfgoedhoveniers www.erfgoedhoveniers.nl
Vereniging van zelfstandige hoveniersbedrijven die zich in het onderhoud en herstel van historische tuinen en parken hebben gespecialiseerd. De leden van deze vereniging zijn gedreven vakmensen die hun bijzondere ambacht met veel liefde en deskundigheid uitoefenen.

Vakgroep Wilde Weelde www.wildeweelde.nl
Wilde Weelde is een vakvereniging van bedrijven, verspreid door heel Nederland, die milieubewust werken aan een natuurrijke omgeving, vanuit een ecologische visie.

Stichting Oase www.stichtingoase.nl
Stichting Oase is een beweging voor vrienden van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen in Nederland en Vlaanderen, actief op de raakvlakken van natuur-tuin-cultuur-kunst.